Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα για τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Ηρακλείου

06 Δεκέμβριος 2021

Εισαγωγή
Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς επενδύουν σε δράσεις επιχειρηματικής υπευθυνότητας προκειμένου να είναι, ή έστω να εμφανίζονται ως, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες.
Η επιχειρηματική υπευθυνότητα αποτελεί πλέον μια κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική αφού με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα ενισχύουν τη φήμη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.
Πλέον, η επιχειρηματική υπευθυνότητα αναδεικνύει ευκαιρίες για αύξηση των κερδών, προσέλκυση εργαζομένων, πελατών και επενδυτών: Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους νέους εργαζόμενους, τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και ως πωλητές και ως προμηθευτές με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Τελικά, οι υπεύθυνες επιχειρήσεις αυξάνουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η επίτευξη όλων των παραπάνω απαιτεί οργάνωση και κυρίως γνώση των απαραίτητων εργαλείων διοίκησης της επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνουν σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Ηρακλείου.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-20:00 και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-20:00: 
https://zoom.us/j/96716779412?pwd=b3RQWi9Uc25LWEV2ZXR2TXZzQUpIZz09

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα για τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Ηρακλείου 
Ο στόχος των σεμιναρίων είναι να βοηθήσουν τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομικότητα που διαθέτουν με τρόπο επωφελή για τις ίδιες, για το περιβάλλον και για την τοπική κοινωνία. 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
1)    Ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών και των ωφελειών της βιώσιμης ανάπτυξης. 
2)    Παρουσίαση του οδικού χάρτη, των βημάτων και των περιεχομένων ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας.
3)    Παρουσίαση της δομής ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της σύνδεσής του με διοικητικές πρακτικές
4)    Ανάδειξη του πώς η επιχειρηματική υπευθυνότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Θεματικές ενότητες
Πρώτη ημέρα (Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-20:00)
1.    Η επιχειρηματική ευκαιρία της βιώσιμης ανάπτυξης
2.    Ταξινόμηση της επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας
3.    Τα επιχειρηματικά οφέλη της επιχειρηματικής υπευθυνότητας
4.    Ο οδικός χάρτης προς τη βιωσιμότητα

Δεύτερη ημέρα (Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-20:00)
5.    Δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας
6.    Αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων στην αλυσίδα αξίας
7.    Αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων μέσω των ενδιαφερομένων μερών
8.    Σχέδιο δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας

Εισηγητής
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), ο οποίος είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδικός σε θέματα επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.