Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύνθεση της Επιτροπής Διοίκησης


Η σύνθεση του Δημοσκοπίου

Με την υπ’ αριθμ. 65/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επιτροπής διοίκησης του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ ορίζεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σισαμάκης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελάκης Νικόλαος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μοχιανάκης Κων/νος

ΜΕΛΗ:

Μπουνάκης Νικόλαος

Κανακαράκης Νεκτάριος

Γιαλιτάκης Νικόλαος

Δοκιανάκης Σπυρίδων

Καραπιδάκης Γεώργιος

Κασσωτάκης Στέφανος

Ζεάκη Μαρία

Φράγκος Ιωάννης