Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δομή Λειτουργίας


Tο Κέντρο δημοκρατικού διαλόγου, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ» δημιουργήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμό 842/2015 απόφαση του Δημοτικoύ Συμβουλίου Ηρακλείου στα πλαίσια της πολιτικής "Ηράκλειο, έξυπνη πόλη" και εγκαινιάσθηκε το 2018 και αποτελεί έναν σημαντικό πλέον θεσμό για τον Δήμο Ηρακλείου που θέτει τους εξής βασικούς στόχους:

  • Βελτίωση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία
  • Υποβοήθηση των ανθρώπων που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά με την 
  • κατάλληλη συμβουλευτική και πρακτικές γνώσεις.
  • Δωρεάν χώρο εργασίας στα πρώτα βήματα της προσπάθειάς τους που ίσως δεν διαθέτουν ακόμα τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, πλήρως εξοπλισμένο με γραφεία και περιφερειακό εξοπλισμό.
  • Ένα δημιουργικό χώρο δημοκρατικού διαλόγου για κρίσιμα τοπικά ζητήματα. Διάλογο που πραγματοποιείται με επιστημονικό τρόπο, για την επίλυση των κρίσεων και δημιουργία συναινέσεων με την πειθώ της Δημοκρατίας.

Το «Δημοσκόπιο» δημιουργήθηκε για να παρέχει τρία βασικά είδη υπηρεσιών:

  • Η πρώτη κατηγορία αφορά στην εφαρμογή του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου για τον σχεδιασμό και την προώθηση της κοινωνικής και της επιχειρηματικής συνεργασίας, συναίνεσης και δικτύωσης, με την ευρεία εμπλοκή και δίκαιη αντιπροσώπευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και γνωμών. Επιπροσθέτως θα παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και συντονισμού διαλόγων για τη διαχείριση και διοίκηση σύνθετων κοινωνικών και επιχειρηματικών ζητημάτων.
  • Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις υπηρεσίες επιχειρηματικής διασύνδεσης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε διαγωνισμούς καινοτομίας, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, εργαστήρια επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης, επιχειρηματικές αποστολές.
  • Η τρίτη κατηγορία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης και υποστήριξης.