Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 267/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δράσεις και η λειτουργία του Δημοτικού κέντρου προώθησης του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ»  θα υποστηρίζονται:

Α.  Από το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος στα πλαίσια της στρατηγικής του «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» και συμβάλλοντας στην Τοπική ανάπτυξη ενισχύει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία  και τον δημοκρατικό διάλογο.  

Β.  Από την  Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» θα αναλάβει, στο πλαίσιο των προτάσεων της επιτροπής του «Δημοσκοπίου», να συμβάλει στην :

 (α)  Λειτουργική – Διαχειριστική Υποστήριξη του «Δημοσκοπίου».

(β)  Χρηματοδότηση Λειτουργίας.  

(γ)  Υλοποίηση Συγκεκριμένων Δράσεων.

Η συμβολή του Δήμου Ηρακλείου και της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» θα καθορίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις της επιτροπής του «Δημοσκοπίου», τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου και του Διοικητικού συμβουλίου της «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ».  

Η Επιτροπή για την διοίκηση του «Δημοσκοπίου»,  θα είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα θέματα:  

  1. Διαχείριση Οικονομική και Λειτουργική του «Δημοσκοπίου».
  2. Σχεδιασμό Δράσεων.
  3. Λήψη Αποφάσεων για την Κατανομή Υλοποίησης των Δράσεων.
  4. Απολογισμό διαχείρισης λειτουργίας καθώς και υλοποιηθέντων δράσεων.

Στο παρακάτω Διάγραμμα εμφανίζεται η Σχηματική Απεικόνιση της Δομής Λειτουργίας του «Δημοσκοπίου».