Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την κατασκευή ιστοσελίδων με proactive SEO


20 Ιουλίου 2020, 17:00 Δωρεάν Αίθουσα «Πολλαπλών Χρήσεων»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με το digital marketing ή θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό, καθώς και σε κατασκευαστές ιστοσελίδων, διαχειριστές ιστοσελίδων και σε όσους σκοπεύουν είτε να δημιουργήσουν, είτε να ανανεώσουν την ιστοσελίδα τους.
Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος αποτελεί να καθοδηγήσει κάθε ενδιαφερόμενο στην κατασκευή ιστοσελίδων, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν κάθε πτυχή που αφορά στη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων, που θα αποφέρει και χειροπιαστά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, θα εξεταστούν οι βασικές αρχές του SEO, η διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας και η σχέση μεταξύ των δύο.
Θα αναλυθεί η αξία του digital marketing στο σύγχρονο περιβάλλον και πώς διαμορφώνεται μία επιτυχημένη καμπάνια. Επίσης, θα δοθεί βάση στην «αρχιτεκτονική» της ιστοσελίδας και στους τρόπους με τους οποίους αυτή καθίσταται αποτελεσματική. Τέλος, θα εξεταστούν οι τρόποι ελέγχου της προόδου της ιστοσελίδας μας ή της καμπάνιας μας.

Διάρκεια 16 ώρες.

Ημερομηνία
Ωράριο
Ώρες
Εκπαιδευτικός
20 Ιουλίου 2020
17.00-21.00
4
Γιάννης Λιναρδάκης
21 Ιουλίου 2020
17.00-21.00
4
Γιάννης Λιναρδάκης
23 Ιουλίου 2020
17.00-21.00
4
Γιάννης Λιναρδάκης
24 Ιουλίου 2020
17.00-21.00
4
Γιάννης Λιναρδάκης