Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέες Προκηρύξεις: Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021

Νέες Προκηρύξεις: Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν από 8 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

Ανακοινωθήκαν δυο νέες προσθήκες για επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σκοπός είναι η προώθηση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι οι Υπό Σύσταση ή οι Υφιστάμενες επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας με μορφές:

 • Εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ)
 • Ατομικής επιχείρησης
 • Κοιν.Σ.Επ.
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Ομάδες Παραγωγών
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Επιχειρήσεις Κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

Το ποσοστό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της και την Περιφέρεια που εφαρμόζεται η επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται:

 1. για μεγάλες επιχειρήσεις, το ποσό των 500.000 ευρώ
 2. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), το ποσό των 250.000 ευρώ
 3. για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 ευρώ
 4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ
 5. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) , τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), το ποσό των 50.000 ευρώ

Για την ένταξη μιας επιχείρησης, το επιδοτούμενο έργο, πρέπει να μην έχει ξεκινήσει, πριν γίνει υποβολή της αίτησης. Επίσης, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε μεταφορά της επιχείρησης τους στην περιοχή επένδυσης που θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα 2 τελευταία χρόνια και οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω:

ΦΕΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ