Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) είναι ένας φορέας Κοινωνικής Οικονομίας, ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού, με στόχο μια επικερδή δραστηριότητα, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνόλου μιας κοινωνίας. Μια τέτοια επιχείρηση βοηθά την ένταξη ξανά των ατόμων με προβλήματα και το δικαίωμα αυτών σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι μια καινοτόμος μορφή ιδιωτικής επιχείρησης, όπου επενδυτές με όραμα ενώνονται για να δημιουργήσουν από κοινού μια εταιρεία. Ένα Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι ένα καφέ με εργαζόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, αποφυλακισμένους, θύματα κακοποίησης, κ.α.). Μια τέτοια επιχείρηση βοηθά την ένταξη ξανά των ατόμων με προβλήματα και το δικαίωμα αυτών σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. To Κοιν.Σ.Επ. είναι μια καινοτόμος μορφή ιδιωτικής επιχείρησης, όπου επενδυτές με όραμα ενώνονται για να δημιουργήσουν από κοινού μια εταιρεία.

Τα μέλη μπορούν να είναι απλοί πολίτες και επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα). Τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/3 των μελών, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ο.Τ.Α και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται σε αυτούς, ενώ μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, έπειτα από έγκριση του εποπτεύον φορέα.

Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) :

  1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης: προωθούν την ένταξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ατόμων τα οποία ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες των οποίων η ένταξή στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικότητας όπως, άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
  2. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας: προωθούν την παραγωγή και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: προωθούν την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση αναγκών που προάγουν την συλλογικότητα, ενισχύουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ

Πηγή : koinsep.org