Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στην εσπερίδα του «Δημοσκοπίου» για την «μετάβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας- Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης»

04 Μάρτιος 2020

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο Δημοτικό Κέντρο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Δημοσκόπιο», η εσπερίδα με θέμα «Η μετάβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας- Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης». Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον ΟΑΕΔ , την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου «Κ.Ε.Σ.Υ.».
Η εσπερίδα που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με τις εκπαιδευτικές δομές μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τη ζωή των παιδιών Α.μ.ε.Α. μετά την σχολική εκπαίδευση, με την Εργασιακή Επανένταξη των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.
Στην εσπερίδα συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και πρόεδρος του Κέντρου Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Δημοσκόπιο» Γιώργος Σισαμάκης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μηνάς Καπετανάκης, ο Διευθυντής του «Δημοσκοπίου» Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, το μέλος της Διοίκησης Νεκτάριος Κανακαράκης, η Προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου «Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου» Ελένη Μαράκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσωνάκης, ο προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης Γιάννης Πάγκαλος, εκπρόσωποι φορέων και δημότες.

 

Φωτογραφίες